Tổng đài sức khỏe/Sức khỏe tình dục/

5 LỢI ÍCH CỦA "CHUYỆN ẤY"

16 tháng 10, 2018 Sống Chất Lượng

Tình dục là một yếu tố quan trọng để xây dựng một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Không chỉ đóng vai trò duy trì nòi giống, hoạt động đặc biệt này còn có nhiều lợi ích khác cho sức khỏe như giúp chúng ta cảm thấy hạnh phúc, khỏe mạnh, sống thọ hơn và ngăn ngừa được căn bệnh ung thư.

Hotline 1800555535